POČETNA STRANICA
 
BESPLATNE KNJIGE, DVD-i, CD-i
 
UČENJE:
DRUGI KRISTOV DOLAZAK I NJEGOV PRETEČA
KRŠTENJE
OBJAŠNJENJE BOŽANSTVA
PRVI GRIJEH
GAŠENJE PROBU&ĐENJA
 
WILLIAM MARRION BRANHAM
TKO JE BIO WILLIAM BRANHAM
KNJIGE O ŽIVOTU W. BRANHAMA
ISCJELJENJA I PRONICANJE TAJNI SRCA NA PROPOVIJEDI W. BRANHAMA
VIDEO PROPOVIJED W. BRANHAMA (s iscjeljenjima)
VIDEO INTERVJU S W. BRANHAMOM
  PROPOVIJEDI W. BRANHAMA
 
LINKOVI:
www.messagehub.info
www.biblijski-krscani.com
www.nevesta-hristova.com
www.biblijadanas.org
www.biblijski-kristjani.com
 
KONTAKT
DRUGI KRISTOV DOLAZAK I PRETEČA DRUGOG KRISTOVOG DOLASKA

Mal. 4, 5 - 6:
Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Gospodnji, dan velik i strašan. On će vratiti srce otaca k djeci, a srce djece k ocima, da ne doðem i ne udarim prokletstvom zemlju.

Dio ovog proroštva ispunio je Ivan Krstitelj došavši prije velikog dana Gospodnjeg - prvog Kristovog dolaska. Biblija kaže u Lk. 1, 17 za Ivana Krstitelja: "On će ići pred njim s Ilijinim duhom i snagom, da vrati srca otaca k djeci, a nepokorne nazoru pravednika, te pripremi Gospodinu sklon narod."

Preostaje ispunjenje drugog dijela proroštva o vraćanju srca djece k ocima. Stoga, trebamo li očekivati nekog poput Ivana Krstitelja s Ilijinim duhom i snagom tko će doći prije strašnog dana Gospodnjeg - drugog Kristovog dolaska?

 

Promotrimo li pažljivo Mal. 4, 5 - 6 vidimo da Biblija govori o dolasku Ilije prije Dana Jahvina, velikog i strašnog. Međutim, prvi dolazak Isusa Krista nije bio strašan dan Jahvin, jer strašan dan Jahvin je dan Božjeg sud, što vidimo u Iz. 13, 9: "Dolazi okrutan dan Jahvin, s gnjevom i jarošću, da u pustoš zemlju prometne, da istrijebi iz nje grješnike." Isto vidimo i u 2. Pet. 2, 10: "Ali će doći dan Jahvin kao lopov; u taj će dan nebesa iščeznuti s velikom lomljavom, počela će se u ognju rastopiti, a zemlja se sa svojim ostvarenjima neće više naći."

Osim toga, Ilija treba napraviti dvije stvari. Prva: vratiti srce otaca k djeci, a druga: vratiti srce djece k ocima. Međutim, Ivan Krstitelj je bio čovjek s Ilijinim duhom koji je napravio samo prvo, što vidimo u Lk. 1, 17 gdje anđeo govori Zahariji, ocu Ivana Krstitelja i kažem mu za Ivana Krstitelja: "On će ići pred njim s Ilijinim duhom i snagom, da vrati srca otaca k djeci, a nepokorne nazoru pravednika, te pripremi Gospodinu sklon narod." Prema tome, preostaje dolazak jednog novog Ilije (odnosno čovjeka s duhom i snagom Ilije) koji će vratiti srce djece k ocima, ono što nije napravio Ivan Krstitelj, a to je vratiti naša srca vjeri apostolskih očeva (jer u 1. Kor. 4: 15 apostol Pavao govori o sebi kao ocu koji nas je Evanđeljem rodio u Isusu Kristu).

Isti princip vidimo u Lk. 4 gdje je Isus pročitao dio iz Izaije, ali samo onaj dio stiha koji se odnosio na Njega i Njegovu službu, a ostatak stiha nije pročitao jer se nije odnosio na to vrijeme i na Njegov prvi dolazak. Izaija 61, 1 - 2 kaže slijedeće: "Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza, posla me da Radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima; da navijestim godinu milosti Jahvine i dan odmazde Boga našega; da razveselim ožalošćene na Sionu i da im dadem vijenac mjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha žalosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajna." Međutim, Isus je pročitao Iz. 61, 1 i samo dio drugog stiha, što nalazimo u Lk. 4, 18 - 20: "Duh Gospoda na meni je, jer me pomazao. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima, da iscijelim srca slomljena; da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima, da oslobodim potlačene, da proglasim godinu milosti Gospodnje." Smota svitak, vrati ga poslužniku pa sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu prte u nj. On im progovori: "Danas se ovo Pismo, koje ste čuli svojim ušima, ispunilo." Isto tako, Ivan Kristitelj je ispunio samo prvi dio stiha Mal. 4, 6 - vratio srca otaca k djeci, a ostatak stih treba ispuniti Ilija prije strašnog Dana Jahvinog.

U Mt. 25 nalazimo da prije dolaska Zaručnika postoji glas koji najavljuje dolazak Zaručnika i budi zaručnicu (mudre djevice). Mt. 25, 5 - 6: "Kako se Zaručnikov dolazak otegnu, sve zadrijemaše i zaspaše. U ponoć odjeknu glas: "Zaručnik dolazi! Iziđite mu u susret!" Prema tome, mora postojati određeni glas koji će probuditi Zaručnicu prije nego Zaručnik dođe, prije drugog Kristovog dolaska.

Mt. 17, 10 - 11: "Nato ga upitaše učenici: "Zašto onda književnici vele da najprije ima doći Ilija?" On im odvrati: "Bez sumnje Ilija ima doći i sve opet obnoviti." Ovdje treba primijetiti da Isus govori u budećem vremenu, te koristi izraz opet obnoviti, što se ne odnosi na Ivana Krstitelja, jer je on tada već ubijen, prema tome Ilija mora ponovno doći. Mt. 17, 12: "Ali vam kažem da je Ilija već došao, samo ga oni ne poznadoše, nego postupiše s njim kako im se prohtjelo. Tako će i Sin Čovječji morati od njih mnogo trpjeti. Tada razumješe učenici da im govori o Ivanu Krstitelju." Ukoliko pogledamo stihove koji govore o dolasku Ivana Krstitelja, vidimo da je Ivan Krstitelj morao pripraviti put za dolazak Mesije. Mt. 3, 1 - 2: "U ono vrijeme pojavi se Ivan Krstitelj, propovijedajući u pustinji judejskoj: "Pokajte se - govorio je - jer je blizu kraljevstvo nebesko." Ovo je, uistinu, onaj koga je označio prorok Ilija kad je rekao: "Glas jednoga koji viče u pustinji: Pripravite put Gospodnji, poravnajte mu staze." (što također vidimo u Iz. 40, 3, Mk. 1, 3 i Lk. 3, 4.) Dakle, vidimo nakon njegove smrti Isus govori o dolasku novog Ilije koji će sve opet obnoviti.

Apostol Ivan u Otk. 10 prikazuje Kristovog dolaska, te kaže: "Potom opazih nekog drugog silnog anđela gdje silazi s neba, ogrnut oblakom i s dugom nad glavom. Lice mu je bilo kao sunce, a noge kao ognjeni stupovi. (što je dolazak Krista.) U ruci je držao otvorenu knjižicu. I kad stade desnom nogom na more, a lijevom na zemlju, viknu jako poput lava kad riče. A kad on poviče, odjeknu sedam gromova svojim jezicima. A kad odjeknu sedam gromova, htjedoh da pišem. Tada čuh glas s neba koji mi reče: "Sačuvaj tajnim što je reklo sedam gromova; to ne piše." Tada anđeo, koga sam vidio gdje stoji na moru i na zemlji, podiže desnicu prema nebu i zakle se onim koji živi u vijeke vjekova, koji je stvorio nebo s onim što je na njemu, zemlju s onim što je na njoj i more s onim što je u njemu: "Neće više biti vremena, već će se u vrijeme kad se čuje glas sedmog anđela, kad zatrubi, dovršiti tajna Božja prema Radosnoj vijesti koju dade svojim slugama - prorocima." Dakle, u vrijeme silaska moćnog anđela na zemlju - Krista, na zemlji se nalazi sedmi anđeo, koji trubi i tajna Božja se dovršava. Iako riječ anđeo asocira na nebeske anđele, pogledamo li grčku riječ aggelos koja se ovdje koristi vidimo da ona znači samo glasnik i ne mora se nužno odnositi na nebeska bića, već se može odnositi i na čovjeka koji je glasnik, što vidimo u Mt. 11, 9 - 10 gdje Isus govori za Ivan Krstitelja i kaže: "Pa što ste onda izišli? Da vidite proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka, jer je Ivan onaj o kome je pisano: 'Evo anđela (grč. riječ aggelos - što znači glasnik ili anđeo) svog pred licem ti šaljem da pripravi put pred tobom.'" Isto možemo vidjeti i u Mk. 1: 2 i Lk. 9: 52. Prema tome, u isto vrijeme kad dolazi Krist, na zemlji postoji glasnik koji trubi - odnosno donosi određenu poruku i tajna se Božja dovršava.

Istu stvar nalazimo i u starozavjetnim biblijskim pričama koje u simbolima prikazuju Krista i Njegovu Zaručnicu, odnosno izabrane. Pa tako u priči o Ruti vidimo Rutu, koja simbolizira Zaručnicu Kristovu, Boaza koji simbolizira Krista i momka koji bijaše nad žeteocima koji je imao ulogu predstaviti Rutu Boazu, a nakon toga se više ne pojavljuje u priči. A u priči o Esteri, nalazimo Hegeja koji ima ulogu pripremiti Ester, koja simbolizira Zaručnicu Kristovu, za susret s kraljem, a nakon toga se više ne pojavljuje u priči.

To su samo neki od biblijskih stihova i priča koje govore o Kristovom dolasku i preteči koji treba najaviti Njegov dolazak. Kad to napravi, nestaje sa scene, a ostaju Krist i njegova Zaručnica, njegovi izabrani.

Zašto je Bog odlučio prije Svog prvog dolaska na zemlju poslati čovjeka s duhom i snagom Ilije - Ivana Krstitelja? Nije li sam Isus bio dovoljan? Međutim, Bog je iz razloga poznatih samom Sebi, odlučio prije svog prvog dolaska poslati proroka s Ilijinim duhom da Mu pripremi put. Stoga, ne bi trebalo biti čudno, što je Bog prije svog drugog dolaska odlučio napraviti istu stvar: poslati čovjeka s duhom i snagom Ilije da sve obnovi, odnosno postavi na svoje mjesto, i upozori ljude o dolasku većeg od njega - Krista. Dakle, Ivan Krstitelj i Isus su bili na zemlji u isto vrijeme. Ivanova služba je najavila dolazak Mesije i predstavila Mesiju, a nakon toga je on nestao sa scene i ostao je Krist. Vjerujemo da se to dogodilo i u ovo vrijeme, da je Bog poslao čovjeka s duhom i snagom Ilije koji je najavio i predstavio Krista, Njegov drugi dolazak, i da ga je Bog već maknuo sa scene. Ako je tako, onda se Kristov drugi dolazak već dogodio. Prema tome, u kojem vremenu živimo?

 
U PONOĆ ODJEKNU GLAS
BROŠURA: PRETEČA 2. KRISTOVOG DOLASKA
 
ONLINE ČITANJE BROŠURE
DOWNLOAD BROŠURE (PDF)
 
Ako želite postaviti pitanje ili želite opširinje pojašnjenje ove teme kao i za dodatnu besplatnu literaturu koja obrađuje ovu temu slobodno nam se obratite na e-mail.
 
Owen Jorgensen: Natprirodan život Williama Branhama
 
 
 
IZBOR IZ PONUDE BESPLATNIH KNJIGA, DVD-a i CD-a
William Branham: Otkrivanje sedam crkvenih doba