POČETNA STRANICA
 
BESPLATNE KNJIGE, DVD-i, CD-i
 
UČENJE:
DRUGI KRISTOV DOLAZAK I NJEGOV PRETEČA
KRŠTENJE
OBJAŠNJENJE BOŽANSTVA
PRVI GRIJEH
GAŠENJE PROBUĐENJA
 
WILLIAM MARRION BRANHAM
TKO JE BIO WILLIAM BRANHAM
KNJIGE O ŽIVOTU W. BRANHAMA
ISCJELJENJA I PRONICANJE TAJNI SRCA NA PROPOVIJEDI W. BRANHAMA
VIDEO PROPOVIJED W. BRANHAMA (s iscjeljenjima)
VIDEO INTERVJU S W. BRANHAMOM
  PROPOVIJEDI W. BRANHAMA
 
LINKOVI:
www.messagehub.info
www.biblijski-krscani.com
www.nevesta-hristova.com
www.biblijadanas.org
www.biblijski-kristjani.com
 
KONTAKT
OBJAŠNJENJE BOŽANSTVA

1. Tim. 2, 5:
Jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus koji dade samog sebe kao otkup mjesto sviju.

Pnz. 6, 4:
Čuj, Izraele. Jahve je Bog naš, Jahve je jedan.

 
JAHVE STAROG ZAVJETA JE ISUS NOVOG ZAVJETA

Izaija 44, 6: Ovako govori Jahve, Kralj Izraelov, i njegov otkupitelj, Jahve nad vojskama: "Ja sam prvi i ja sam posljednji; osim mene nema Boga."
Otkrivenje 1, 17 - 18: I položi on [Isus Krist] svoju desnicu na mene govoreći mi: "Ne boj se, ja sam prvi i posljednji, ja sam onaj koji živi; i bijah mrtav, i gle, živ sam zauvijek, amen; i imam ključeve pakla i smrti."
Otkrivenje 22, 12 - 13: I evo, dolazim uskoro, i plaća moja sa mnom, dati svakome kako mu bude djelo. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, prvi i posljednji.

Dakle, Jahve Starog zavjeta je Isus Krist Novog zavjeta, Prvi i Posljednji, i osim Njega nema Boga.

 
Zaharija 12, 1: "Breme Riječi Jahvine za Izrael", Govori Jahve koji razapinje nebesa, postavlja temelje zemlje i oblikuje duh čovjekov u njemu. ... Zaharija 12, 10: I izlit ću na dom Davidov, i na stanovnike Jeruzalema, duha milosti i molitava: "I gledat će na mene koga su proboli, i oplakivat će ga kao onaj tko oplakuje svoga jedinoga sina i bit će u gorčini zbog njega kao onaj tko gorko žali za svojim prvorođencem."

Ivan 19, 33 - 37: Ali kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne slomiše mu noge, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok te odmah potekoše krv i voda. Onaj koji je to vidio svjedoči i istinito je njegovo svjedočanstvo. Zna da govori istinu da i vi vjerujete. Jer se to zbilo da se ispuni redak Pisma: "Nijedna mu se kost neće slomiti." I opet, drugi redak Pisma veli: "Gledat će na onoga koga su proboli."

Dakle, u Zahariji čitamo da će gledati Jahvu koga su proboli, a u Ivanu vidimo da se to ispunilo kad je Isus proboden na križu. Prema tome, Jahve Starog zavjeta je Isus Novog zavjeta.
 
Zaharija 11, 12 - 13: I rekoh im: "Ako to smatrate dobrim, dajte mi moju plaću; ako ne, nemojte." Tako mi za plaću odmjeriše trideset srebrnjaka. I reče mi Jahve: "Baci lončaru tu krasnu cijenu kojom me procijeniše." I uzeh tih trideset srebrnjaka i bacih ih lončaru u Domu Jahvinom.

Matej 26, 15: I reče im: "Što ćete mi dati i ja ću vam ga [Isusa] predati?" I odrediše mu oni trideset srebrnjaka.

Dakle, u Zahariji čitamo da je Jahve procijenjen na trideset srebrnjaka, dok u Mateju čitamo da je Isus procijenjen na trideset srebrnjaka. Prema tome, Jahve Starog zavjeta je Isus Novog zavjeta.
 
Ivan 12, 39 - 43: Stoga i nisu mogli vjerovati, jer Izaija ponovno reče: "Zaslijepio im je oči i otvrdnuo srce njihovo: da očima svojim ne vide, niti srcem svojim razumiju i obrate se pa ih ozdravim." Govorio je to Izaija kad je vidio njegovu slavu [slavu Isusa Krista] i o njemu govorio. Premda su i mnogi od glavara vjerovali u njega, zbog farizeja ga nisu priznavali, kako ne bi bili izopćeni iz sinagoge: jer su ljudsku slavu voljeli više negoli slavu Božju.
Izaija 6, 1 - 10: One godine kada je umro kralj Uzija, vidjeh i Gospodina gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu, a njegovi skuti ispunjavahu hram. Iznad toga stajahu serafi; svaki je imao po šest krila: s dva je zaklanjao svoje lice, s dva je prekrivao svoje noge, a s dva je letio. Jedan drugome klicaše: 'Svet, svet je Jahve nad vojskama; sva je zemlja puna njegove slave." I zatresoše se dovratnici od glasa onoga koji je klicao i Dom se ispuni dimom. Tada rekoh: "Jao meni! propadoh; jer čovjek sam nečistih usana i prebivam usred naroda nečistih usana: jer oči moje vidješe Kralja, Jahvu nad vojskama." Nato jedan od serafa doletje do mene sa žeravicom u ruci, koju bijaše kliještima uzeo sa žrtvenika, stavi mi je na usta i reče: "Evo, ovo je dotaklo tvoje usne, uklonjena je tvoja krivica i očišćen je tvoj grijeh." Čuh i glas Gospodinov gdje govori "Koga da pošaljem, i tko će nam poći?" Tada rekoh: "Evo, ja; mene pošalji." I reče on: "Idi kaži tome narodu: "Slušajte, slušajte, ali nemojte razumijeti; gledajte, gledajte, ali nemojte uvidjeti. Usali srce tome narodu, otežaj im uši i zatvori im oči; kako ne bi vidjeli svojim očima, i čuli svojim ušima, i razumjeli svojim srcem pa se obratili i bili ozdravljeni."

Dakle, Ivan kaže da je Izaija odlomak Pisma iz Izaije 6 izrekao kad je vidio slavu Isusa Krista, dok Izaija u Izaiji 6 kaže da je vidio Jahvu. Prema tome, Jahve Starog zavjeta je Isus Krist Novog zavjeta.
 
Izaija 63, 7 - 8: Spominjat ću dobrostivost Jahvinu, i pohvale Jahvnine, za sve što nam je Jahve udijelio, i veliku dobrotu prema domu Izraelovu, koju im je on udijelio po svome milosrđu, i po obilju svoje dobrostivosti. Jer on reče: "Doista su oni narod moj, djeca koja neće slagati." Tako on bijaše njihovim Spasiteljem.
Djela apostolska 13, 23: Od njegova sjemena je Bog po svome obećanju podigao Izraelu Spasitelja, Isusa.
Filipljanima 3, 20: Jer naša je domovina na nebu; odakle i Spasitelja iščekujemo, Gospodina Isusa Krista.
Druga Timoteju 1, 10: ... ali se očitovala sada pojavljivanjem našeg Spasitelja, Isusa Krista, koji je uništio smrt i dao da zasvijetli život i besmrtnost po evanđelju.
Tit 2, 13: ... iščekujući tu blaženu nadu i slavno pojavljivanje velikoga Boga i spasitelja našega, Isusa Krist.
Tit 2, 4 - 6: Ali nakon što se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, ona nas je spasio, ne po djelima pravednosti koja mi učinismo, nego po svojoj milosti, kupelju preporoda i obnove Duha Svetoga, kojega je obilato izlio na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu.
Druga Petrova 1, 1: Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima kojima su po pravednosti Boga i našega Spasitelja, Isusa Krista, zadobili istu dragocjenu vjeru kao i mi.
Druga Petrova 1, 11: Jer tako će vam biti bogato potkrijepljen ulazak u vječno kraljevstvo našega Gospodina i Spasitelja, Isusa Krista.
Druga Petrova 2, 20: Jer ako su po spoznaji Gospodina i Spasitelja, Isusa Krista, odbjegli od prljavština svijeta, pa se ponovno u njih upleli i dali svladati, ovo posljednje postade im gore od prvoga.
Druga Petrova 3, 18: Nego rastite u milosti i u poznavanju našega Gospodina i Spasitelja, Isusa Krista.

Dakle, Izaija kaže da je Spasitelj Izraela Jahve, a Pavao i Petar kažu da je Spasitelj Isus Krist. Prema tome, Jahve i Gospod Isus Krist su ista osoba. Jahve Starog zavjeta je Isus Novog zavjeta.
 
DUH SVETI I SIN SU ISTA OSOBA

Marko 13, 11: A kad vas budu odvodili i izručivali, ne brinite unaprijed i ne smišljajte što ćete govoriti; nego, što vam god bude dano u onaj čas, to govorite: jer niste vi ti koji govorite, nego Duh Sveti.
Luka 21, 14: Umirite se, stoga, u svojim srcima i ne smišljajte unaprijed što ćete govoriti: jer ću vam ja [Isus] dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti ni oduprijeti svi vaši protivnici.

 
DUH SVETI I DUH KRISTOV SU ISTA OSOBA

Djela apostolska 1, 16: Ljudi i braćo, trebao se ispuniti odjeljak Pisma što ga je prorekao Duh Sveti na usta Davidova o Judi, koji bijaše vodič onima koji uhvatiše Isusa.
Prva Petrova 1, 10 - 11: O tome spasenju su istraživali i pronicali proroci koji su prorokovali o toj milosti za vas. Pronicali su na koje je ili kakvo doba upućivao Duh Kristov u njima kada je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama i slavama koje će uslijediti.
Djela apostolska 28, 26 - 27: Nesložni međusobno, odoše nakon što je Pavao rekao ovu riječ: "Dobro je Duh Sveti rekao našim ocima po proroku Izaiji, rekavši: 'Slušat ćete, slušati, i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati, i nećete uvidjeti; jer se usalilo srce ovoga naroda, i uši su im teške za slušanje, i oči su zatvorili. da svojim očima ne vide, svojim ušima ne čuju, i svojim srcem ne razumiju i ne obrate se da ih ozdravim.'"


 
DUH SVETI, DUH BOŽJI, I DUH SINA SU ISTA OSOBA

Rimljanima 8, 9 : A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji dosita prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov.
Galaćanima 4, 6: I, budući da ste sinovi, posla je Bog u vaša srca Duha svog Sina, koji kliče: "Abba, Oče."

 
SIN I OTAC SU ISTA OSOBA

Ivan 14, 8 - 9: Reče mu Filip: "Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je." Isus njemu reče: "Toliko sam vremena s vama i ti me, Filipe, nisi upoznao? Onaj tko je vidio mene, vidio je Oca; pa kako ti onda veliš: 'Pokaži nam Oca?' Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni?"

 

Lk. 2, 52:
A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi.

Mt. 24, 36:
A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac.

Mt. 27, 46:
O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eli, Eli, lema sabahtani?" To će reći: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?

Nadalje, Biblija Isusom Kristom naziva ujedno i Boga Isusa Krista i čovjeka Isusa Krista u kojem je stanovala sva punina Božanstva tjelesno.

Kol. 2, 9:
Jer u njemu stanovaše sva punina Božanstva tjelesno.

Ef. 3, 9:
I da otkrijem svima, kako se je ostvarila tajna od vjekova skrivena u Bogu, koji je sve stvorio po Isus Kristu.

Dakako, Isus Krist po kome je sve stvoreno nije čovjek Isus Krist.

Heb. 11, 24 - 26:
Vjerom Mojsije, kad bi veliki, ne htjede da se naziva sinom kćeri faraonove; i volio je stradati s narodom Božjim, negoli imati časovit užitak grijeha, državši sramotu Kristovu za veće bogatstvo od blaga egipatskoga, jer je gledao na plaću.

Mojsije nije moga odabrati sramotu čovjeka Isusa Krista, kad u njegovo vrijeme čovjek Isus Krist nije bio rođen. Odabrao je sramotu Božju - koga Biblija također naziva Kristom (iako i čovjeka Isusa Krista rođenog u Nazaretu prije oko dvije tisuće godina također naziva Isusom Kristom). Isto vidimo i u sljedećem odlomku Biblije.

1. Kor. 10, 1 - 4:
Neću vam naime zatajiti, braćo, da su oci naši svi bili pod oblakom, i svi su kroz more prošli; i svi su se u Mojsija krstili u oblaku i u moru; i svi su isto duhovno jelo i jeli, i svi su pili isto duhovno piće, jer su pili od duhovne hridi, koja ih je pratila, a hrid je bila Krist.

U vrijeme izlaska Izraela iz Egipta nije bilo čovjeka Isusa Krista. Već naravno Krist o kojem ovdje govori Biblija je sam Bog Isus Krist.
Nakon što je čovjek Isus Krist umro, budući da je na Sebe uzeo grijehe svijeta, otišao je u pakao i propovijedao onima koji su bili neposlušni u vrijeme Noe.

1. Pet, 318 - 20:
Jer je i Krist jedanput za grijehe naše umro, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu, ubijen doduše tijelom, ali oživljen Duhom. U njemu je sišao i propovijedao duhovima, koji su bili u tamnici, koji su nekada bili nevjerni, kad su se u dane Noine oslanjali na dugotrpnost Božju, dok se je gradio kovčeg, u kojem se malo, to jest, osam duša, spasilo vodom.

Nakon toga je čovjek Isus Krist uskrsnuo i ukazao se Mariji, te joj rekao:

Iv. 20, 17:
Reče joj Isus: "Nemoj me se dodirnuti, jer još nisam uzašao k Ocu svojemu. Nego idi k braći mojoj i kaži im: "Uzlazim k Ocu svojemu i Ocu vašemu, Bogu svojemu i Bogu vašemu."

Ali nakon što je čovjek Isus Krist uzišao Ocu, Stjepan je vidio otvorena nebesa i čovjeka Isusa Krista s desne strane slave Božje.

Dj. 7, 55:
A on pun Duha Svetoga pogleda na nebo i vidje slavu Božju i Isusa gdje stoji s desne strane Bogu.

A u 1. Tim. 2, 5 Biblija kaže da je upravo čovjek Isus Krist jedini posrednik između Boga i ljudi.

1. Tim. 2, 5:
Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek - Krist Isus.

Proučavanjem Biblije, nedvojbeno je da je Bog jedna osoba i da se nastanio u čovjeku Isusu Kristu u kome je stanovala sva punina Božanstva (ne kao što neki uče jedna trećina, odnosno jedna božanska osoba), a ime tog Boga je Gospod Isus Krist, pri čemu titule "Otac", "Sin" i "Duh Sveti" nisu imena već službe jedne te iste osobe. Upravo iz toga razloga nikada nitko u Bibliji nije kršten u Ime Oca, Sina i Duha Svetoga (jer, kao što je već rečeno, ni jedan od ta tri naziva nije ime) - već u IME tog Oca, Sina i Duha Svetoga, a ono je Gospod Isus Krist.

Presliku toga nalazimo u Edenu, gdje je čovjek stvoren na sliku Božju i stvoren kao jedna osoba (ne tri zasebne osobe).

Post, 1, 26 - 27:
Tada reče Bog: "Načinimo (množina) čovjeka na sliku i priliku svoju! Neka on vlada nad ribama morskim, nad pticama nebeskim, nad stokom, nad svim zvijerima zemaljskim i nad svim, što gmiže po zemlji!" Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih.

Iako se koristi množina "načinimo" vidimo da je stvoreni čovjek bio jedna osoba (ne tri). Ovdje je bitno zapaziti da je čovjek koji je stvoren u Post. 1, 26 - 27 bio jedna duhovna osoba - ne tjelesna. Jer nakon što je čovjek stvoren u Post. 1, 27 Biblija kaže u Post. 2, 5:

Post. 2, 5:
... i nije bilo čovjeka da zemlju obrađuje.

Tjelesni čovjek je stvoren kasnije u Post. 2, 7 i on je bio samo "stan" u koji se nastanio duhovan čovjek stvorenu u Post. 1, 27. Osim toga, Bog je Duh (Iv. 4, 24) i nešto stvoreno na Njegovu sliku također je duh.
Taj prvi Adam je preslika Krista kojeg Biblija naziva posljednjim Adamom. Kao što je tjelesni čovjek iz Post. 2,7 bio "stan" u koji se nastanio duhovan čovjek iz Post. 1, 27 tako je čovjek Isus Krist bio "stan" u koji se nastanio Bog. I kao što se prvi Adam podijelio na Adama i Evu, tako se posljednji Adam podijelio na čovjeka Isusa Krista i izabrane vjernike u koje je, počevši s Pedesetnicom, nastanio dio Sebe.

 
OBJAŠNJENJE BOŽANSTVA
   
OBJAŠNJENJE BOŽANSTVA
1. DIO
OBJAŠNJENJE BOŽANSTVA
2. DIO
OBJAŠNJENJE BOŽANSTVA
3. DIO
 
Ako želite postaviti pitanje ili želite opširinje pojašnjenje ove teme kao i za dodatnu besplatnu literaturu koja obrađuje ovu temu slobodno nam se obratite na e-mail.
 
Owen Jorgensen: Natprirodan život Williama Branhama
 
 
 
IZBOR IZ PONUDE BESPLATNIH KNJIGA, DVD-a i CD-a
William Branham: Otkrivanje sedam crkvenih doba